• Zoeken

Wat is NEMESIS-2?

NEMESIS-2 is een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheid van de volwassenen bevolking in Nederland. De studie is in 2007 van start gegaan en 6646 mensen hebben meegedaan aan de eerste meting. Deze deelnemers zijn wij daarna blijven volgen: ze zijn met tussenpozen van drie jaar steeds opnieuw geïnterviewd. In totaal zijn de deelnemers vier keer geïnterviewd. De vierde meting is juni 2018 afgerond.  

Doel
Het belangrijkste doel van NEMESIS-2 is om uitspraken te kunnen doen over psychische aandoeningen (inclusief middelengebruik en verslaving):

- vóórkomen (prevalentie)
- (nieuw) ontstaan
- beloop
- consequenties (voor bijvoorbeeld functioneren en zorggebruik)

In mondelinge interviews van gemiddeld anderhalf uur nemen wij een klinisch instrument af. Na afloop wordt een psychiatrische diagnose gesteld: heeft de deelnemer een psychische aandoening? Verder ontwikkelen wij per meting een vragenlijst waarin een reeks onderwerpen aan de orde komt. Het gaat dan vooral om het later kunnen vaststellen van risico-indicatoren en consequenties van psychische aandoeningen. 

NEMESIS-1
NEMESIS-2 is een herhaling van de studie NEMESIS-1, waarvan de eerste meting werd uitgevoerd in 1996. In NEMESIS-2 zijn ook uitbreidingen gemaakt naar onderwerpen die niet in NEMESIS-1 waren opgenomen. Zie het rapport Psychische stoornissen in Nederland voor meer informatie over NEMESIS-1.

 

 

In NEMESIS-2 zijn psychische aandoeningen bepaald volgens criteria van de DSM-IV, het handboek van psychiaters. U kunt hier meer lezen over de psychische aandoeningen in NEMESIS-2.
Wolk

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.