• Zoeken

Aanvullende vragenlijst

Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en werksituatie.

Frequentie van roken in de afgelopen vier weken.

Bij de vervolgmetingen is dit meer gedetailleerd uitgevraagd. Zo zijn vragen over beginnen met roken, stoppogingen en de mate van verslaving (gebaseerd op de test van Fagerström) toegevoegd.

Aanwezigheid in de afgelopen 12 maanden van 17 chronische lichamelijke aandoeningen, zorggebruik daarvoor, en leeftijd van ontstaan.

Fysieke activiteit werd bepaald met een vraag gebaseerd op de 'International Physical Activity Questionnaire' (IPAQ): het aantal dagen waarop men minstens 30 minuten tenminste matig intensieve activiteiten uitvoert in een gemiddelde week.

Op de eerste meting zijn kindertrauma's gemeten: 7 negatieve levensgebeurtenissen vóór de leeftijd van 16 jaar (zoals dood van ouder, scheiding van ouders); en emotionele verwaarlozing, psychische en lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik tijdens de jeugd. Daarnaast werden neuroticisme en extraversie gemeten met de verkorte 24-item versie van de 'Eysenck Personality Questionnaire' (EPQ-Revised Short Scale).

Op de eerste meting is het voorkomen van 10 negatieve levensgebeurtenissen in de afgelopen 12 maanden bepaald, gebaseerd op de 'Brugha Life events section'. Bijvoorbeeld: dood van familielid of goede vriend, scheiding, en financiële moeilijkheden. Op de tweede en derde meting is dit uitgebreid met een aantal positieve levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld: het vinden van een nieuwe partner, een nieuwe baan, en een financiële meevaller. Op de vierde meting is dit weer beperkt tot alleen de negatieve levensgebeurtenissen.

Op de vervolgmetingen is consciëntieusheid gemeten met een schaal van de 'NEO Five Factor Inventory' (NEO-FFI). Ook de ervaren sociale steun en het verlenen of krijgen van mantelzorg zijn op deze metingen bepaald. Psychiatrische problemen in de directe omgeving (ouders, partner, kind) zijn bepaald op de tweede en derde meting.

Op de derde en vierde meting is eenzaamheid gemeten. 

Het algemeen functioneren werd gemeten met de 'Short-Form Health Survey' (SF-36); het aantal verloren 'werk'-dagen door vragen over het aantal dagen dat men verzuimde op het werk of bij andere normale bezigheden, en het aantal dagen waarop men wel deze bezigheden verrichtte maar minder kwaliteit of kwantiteit leverde dan gewoonlijk, gebaseerd op de 'WHO Disability Assessment Schedule' (WHODAS).

Daarnaast werd op de vervolgmetingen gevraagd naar arbeidsomstandigheden en psychische belasting van het werk. Op de derde en vierde meting werd ook naar vrijwilligerswerk gevraagd. 

Vergelijkbaar met NEMESIS-1 werd zorggebruik voor 16 typen hulpverleners, instellingen of voorzieningen bepaald met de vraag: ‘Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf vanwege psychische problemen, of alcohol- of drugsproblemen, een bezoek gebracht aan…?’ Tevens werd gevraagd naar type hulp, aantal bezoeken en leeftijd van eerste hulpverleningscontact.

Medicatie in de afgelopen 12 maanden vanwege deze problemen, leeftijd van eerste medicatie, en onvervulde zorgbehoefte in de afgelopen 12 maanden, werden eveneens nagevraagd.

Seksueel gedrag in de afgelopen 12 maanden (hetero-, homo-, biseksuele contacten), seksuele oriëntatie, seksuele problemen en problemen rond zwangerschap (miskraam, vruchtbaarheidsproblemen, abortus). Op de eerste meting zijn daarnaast seksverslaving, seksueel misbruik voor en na het 16e jaar, en zorggebruik vanwege seksuele problemen in de afgelopen 12 maanden bepaald.

Op de eerste meting is gevraagd naar geweld in interpersoonlijke relaties: tijdens iemands jeugd; in vroegere of huidige vaste relatie(s) als slachtoffer of dader; tegen iemands kinderen gedurende de opvoeding.

Op de vervolgmetingen is niet langer gevraagd naar geweld tijdens de jeugd. Er zijn wel vragen toegevoegd over geweld in andere situaties zoals het werk.

 

 

Het overzicht meetinstrumenten geeft een goed beeld van de onderwerpen die per meting zijn opgenomen in NEMESIS-2.
Wolk

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.