• Zoeken

Diagnostisch interview

In NEMESIS-2 zijn DSM-IV aandoeningen bepaald door middel van de 'Composite International Diagnostic Interview' (CIDI) 3.0. De CIDI 3.0 is ontwikkeld door de 'WHO-World Mental Health Survey Initiative', een wereldwijd consortium van bevolkingsstudies op het gebied van psychische gezondheid.

 

De CIDI 3.0 is een volledig gestructureerd interview: het antwoord van een respon­dent op een vraag leidt volgens vaste regels tot de volgende vraag. De CIDI 3.0 vraagt naar symptomen van psychische stoornissen en naar de last die de respondent daarvan ondervindt. Uit de antwoorden valt af te leiden of de persoon voldoet aan de criteria van een psychische stoornis volgens DSM-IV.

 

Eerste meting

De volgende psychische aandoeningen zijn op de eerste meting bepaald:

 

 • Stemmingsstoornissen (depressie, dysthymie, bipolaire stoornis)
 • Angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie, gegeneraliseerde angststoornis)
 • Middelenstoornissen (alcohol/drugsmisbruik en -afhankelijkheid)
 • ADHD en gedragsstoornissen (gedragsstoornis, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis)
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Deze aandoeningen zijn vastgesteld over het hele leven (lifetime) en in de afgelopen 12 maanden (met uitzondering van gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis). Ook is de aanwezigheid van psychotische symptomen en suïcidaliteit vastgesteld.

 

Tweede meting

Op de tweede meting zijn de volgende psychische aandoeningen bepaald:

 

 • Stemmingsstoornissen (depressie, dysthymie, bipolaire stoornis)
 • Angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie, gegeneraliseerde angststoornis)
 • Middelenstoornissen (alcohol/drugsmisbruik en -afhankelijkheid)
 • ADHD
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis

Deze aandoeningen zijn vastgesteld in de afgelopen drie jaar (met uitzondering van ADHD) en in de afgelopen 12 maanden. Ook is de aanwezigheid van psychotische symptomen en suïcidaliteit vastgesteld.

 

Derde en vierde meting

Op de derde en vierde meting zijn dezelfde psychische aandoeningen bepaald als op de tweede meting met uitzondering van de persoonlijkheidsstoornissen, die zijn niet opnieuw vastgesteld. Daarnaast werd ADHD in de volwassenheid niet meer bepaald op de vierde meting. 

Lees hier meer over de psychische aandoeningen die in NEMESIS-2 zijn onderzocht.
Wolk

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.