• Zoeken

Veldwerk

NEMESIS-2 wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Professionele interviewers van het veldwerkbureau GfK Panel Services Benelux voeren het veldwerk uit.

 

Eerste meting

De eerste meting vond plaats van november 2007 tot juli 2009. Een getrapte, gestratificeerde, aselecte steekproefprocedure werd toegepast. Geselecteerde huishoudens ontvingen een brief waarin de studie door de minister van VWS werd aanbevolen. Ook kregen zij een folder waarin de studie werd toegelicht. Daarna nam een interviewer contact op met het huishouden voor een afspraak.

 

De interviews werden thuis gehouden. De gemiddelde interviewduur bedroeg 95 minuten. De duur varieerde sterk, afhankelijk van het aantal psychische aandoeningen.

 

De opzet en resultaten van de eerste meting staan beschreven in het rapport De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking.

 

Tweede meting

Verspreid over de periode november 2010 tot juni 2012 kregen alle deelnemers van de eerste meting een brief en folder met een uitnodiging opnieuw mee te doen. Daarna nam een interviewer contact op met de respondent om een afspraak te maken voor een interview. Dit vond ongeveer 3 jaar na het eerste interview plaats.

 

Het tweede interview duurde gemiddeld 85 minuten. Deze tweede meting maakt het mogelijk uitspraken te doen over veranderingen in de psychische gezondheid van mensen en wat daaraan vooraf ging.

 

De opzet en resultaten van de tweede meting staan beschreven in het rapport Incidentie van psychische aandoeningen.

 

Derde meting

In de periode november 2013 tot juni 2015 heeft de derde meting plaatsgevonden. Alle deelnemers van de tweede meting kregen een brief en een folder met een uitnodiging opnieuw mee te doen. Daarna nam een interviewer contact op met de respondent om een afspraak te maken voor een interview. Dit vond ongeveer 3 jaar na het tweede interview plaats. Ook het derde interview duurde gemiddeld ongeveer 85 minuten.

 

Vierde meting
In de periode november 2016 tot juni 2018 kregen alle deelnemers van de derde meting een brief en folder met een uitnodiging opnieuw mee te doen. Daarna nam een interviewer contact op met de respondent om een afspraak te maken voor een interview. Dit vond ongeveer 3 jaar na het derde interview plaats. Het vierde interview duurde gemiddeld ongeveer 100 minuten.

 

 

Interviewers
De interviewers van NEMESIS-2 zijn geselecteerd op basis van hun ervaring met deze manier van dataverzameling en met persoonlijke onderwerpen. Zij zijn getraind in de vragenlijst tijdens een driedaagse cursus. Ook hadden zij gedurende het veldwerk regelmatig persoonlijk contact met het veldwerkbureau.
Wolk

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.