• Zoeken

Wat levert het op?

Met de gegevens van NEMESIS-2 kunnen we uitspraken doen over het vóórkomen van psychische aandoeningen en het beloop ervan. De studie is echter veel groter dan dat. Hieronder kunt u meer lezen over mogelijke onderzoeksvragen en uitkomsten.

Onderzoeksvragen
De volgende onderzoeksvragen kunnen beantwoord worden met NEMESIS-2:

 • Hoe vaak komen psychische aandoeningen voor?
 • Zijn er risicoprofielen aan te wijzen voor het ontstaan van psychische aandoeningen?
 • Hoe is het beloop van psychische aandoeningen over een langere tijd? Hoeveel procent van de mensen met een psychische aandoening is na 3 jaar hersteld en wie zijn dat?
 • Krijgen mensen met een psychische aandoening de juiste hulp?
 • Hoeveel tijd zit er tussen het ontstaan van psychische aandoeningen en het zoeken van hulp daarvoor?
 • Hoe vaak verzuimen mensen met psychische aandoeningen en welke kosten zijn daaraan verbonden?
 • In hoeverre gaan lichamelijke aandoeningen vooraf aan psychische aandoeningen?

Uitkomsten
De gegevens van de eerste metingen van NEMESIS-2 hebben al veel nieuwe inzichten opgeleverd: 

 • De nieuwe cijfers over suïcidaliteit maakten duidelijk dat 113online een goede aanvulling is op het reguliere behandelaanbod voor mensen met psychische problemen.
 • De cijfers over ‘matched care’ ondersteunden versterking van de huisartsenzorg met een POH-GGZ en de generalistische basis-GGZ.
 • Mensen met een lage opleiding hebben een duidelijk verhoogde kans op een psychische aandoening. Mensen die nadelige gevolgen van de huidige economische crisis ervaren (zoals verlies van hun baan of een aanzienlijk lager huishoudinkomen), hebben een duidelijk verhoogde kans om een psychische aandoening te ontwikkelen.
 • De meeste aandoeningen in de top 5 van psychische en lichamelijke aandoeningen met het grootste effect op het aantal verzuimdagen waren psychisch van aard. Depressie is de aandoening met de hoogste verzuimkosten voor de samenleving.
 • Preventie van angststoornissen zal hoogstwaarschijnlijk bijdragen aan een vermindering van hart- en vaatziekten.

 

 

Meer weten over het vóórkomen van psychische aandoeningen in Nederland? Klik hier voor de cijfers. 
Wolk

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.